Røverhulen

Skolens SFO – Røverhulen er et aktivitet- og pasningstilbud for elever i 0. til 4. klasse. Ved skoledagens afslutning kan eleverne dermed lege videre med kammeraterne i Røverhulen.

Det overordnede pædagogiske formål er, at børn og voksne er trygge ved hinanden og mødes i et anerkendende samvær. I fællesskabet bruges elevers og pædagogers ressourcer, så det er sjovt at være i Røverhulen.

Røverhulen lægger vægt på:

  • at der er sammenhæng i børnenes hverdag.
  • børn og forældre skal føle sig trygge og værdsatte.
  • børn skal have en aktiv hverdag med mulighed for kreativitet.

Røverhulen arbejder sammen med skolens øvrige personale om at skabe den bedste skoledag for den enkelte elev og dennes sociale trivsel.

Aktiviteter

Aktiviteterne i Røverhulen er årstidsbestemte.

Denne oversigt beskriver hvad, der udover fri leg, kan tilbydes i løbet af året.

  • bagning
  • boldspil
  • bål
  • kreative projekter m. sygning, tegning og modeling.
  • halloween
  • julegave produktion
  • juleklip

Skiftetøj

Hver barn i Røverhulen har sin egen kasse med plads til skiftetøj

Desuden er det vigtigt at have udtøj med i forhold til vejret og årstiden, da Røverhulen har “udetid” hele året rundt

Åbningstider

Hver skoledag fra kl. 11.50 – 16.45 / fredag til kl. 16.00

Desuden er der også mulighed for morgenpasning sammen med Sneglehuset kl. 6.15 – 7.45

I alle skoleferier er der åbent fra kl. 6.15 til 16.45/ fredag til kl. 16.00

I ferieperioder vil der være tidspunkter, hvor Sneglehuset og Røverhulen samarbejder med pasning i forhold til antal tilmeldte børn.

Røverhulen er lukket på følgende dage:
1. januar

Alle helligdage – inkl. fredag efter Kr. himmelfartsdag

Uge 29 og 30 i skolens sommerferie