Lejrskole

En stor betydning for fællesskabet på skolen er at få gode oplevelser sammen udenfor skolens kendte rammer. Derfor tager vi på lejrskole med vores elever.

Vi sætter stor pris på at være sammen med vores elever på lejr, hvor vi lærer hinanden at kende på en anden måde end hjemme i klasselokalet.

Hvert andet skoleår tager vi alle sammen på en fælles lejrskole et sted i Jylland. Vi tager afsted i løbet af juni måned.

Lejrskolen er en del af skoleårets program og undervisning. Forældre skal kun betale for elevernes forplejning under lejrskolen.

I skoleår mellem lejrskole, tager hver klasse på en overnatningstur sammen med klasselærerne enten på skolen eller i lokalområdet.

For 8. og 9. klasse går turen også til udlandet. Dette forgår også hvert andet år, så man enten kommer man til udlandet i 8. eller i 9. klasse. Turene har været til Berlin, London eller Edingburgh de senere år.

Skolens værdier

Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvor skolens værdisæt tager udgangspunkt i følgende:

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor synes vi, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en forudsætning for elevernes udvikling. Vores børn skal gå glade i skole – og glade hjem efter en god skoledag.

Små klasser, Høj faglighed i alle fag, Sang, musik og kreativitet, Levende fortælling, Frihed til forskellighed, Medansvar for fællesskabet, Respekt for hinanden og hinandens ejendele, Accept af hinandens forskelligheder, Tryghed, nærvær og trivsel, Inspiration og engagement, Sociale kompetencer, Kvalitet og rummelighed på inklusionsområdet

Derfor er Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskoles mobbepolitik enkel:

Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole accepterer ikke mobning.

Haubro Landsbyskole-Himmerlands Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole, hvor skolens værdisæt tager udgangspunkt i følgende:

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor synes vi, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en forudsætning for elevernes udvikling. Vores børn skal gå glade i skole – og glade hjem efter en god skoledag.

Skolenyt

Skolens sender nyhedsbrevet “Skolenyt” ud hver uge via mail til alle hjem, ansatte og skolekreds.

Den tætte kontakt mellem hjem og skole er vigtig for os. Her er skolenyt vores hurtigste og vigtigste vej ud til forældrene.

Vi skriver korte beskeder om fremtidige planer for hele skolen og enkelte klasser. Som fx:

  • Vi skriver om faglige arbejdsområder
  • Vi skriver om sociale arrangementer
  • vi indkalder til møder

Derfor kan forældre og skolekredsmedlemmer altid orientere sig om sidste nyt fra friskolen i “Skolenyt