Ny elev

Ny elev på Haubro Friskole

Optagelse til 0. klasse

Til 0. klasse skrives alle interesserede på optagelseslisten. Der optages maksimalt 20 elever i 0. klasse. Vi tager forbehold og laver plads til optagelse af elever, hvor der er søskende, der tilknyttet skolen. Desuden tager vi hensyn til klassens samlede kønsfordeling samt familier, der flytter til området.

Vi anbefaler, at familier, som ønsker at benytte friskolen, skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf.98 66 40 91, eller send en mail, hvis I ønsker en samtale og rundvisning med henblik på at blive skrevet op til skolestart 0. klasse.

Optagelse senere i skoleforløbet

Når en elev ønsker optagelse 1.-9. klasse, kan det ske i løbet af hele skoleåret. Dog anbefaler vi ofte, at det sker i forbindelse med en ferie, hvor der normalt er et naturligt skift i forbindelse med emner, temaer m.m. i undervisningen. Optagelsen kan ske, så frem der er ledige pladser i klassen. Ved henvendelser tages der stilling ud fra klassens størrelse, fordeling af drenge og piger i klassen og lærernes vurdering af, om der kan optages en elev i klassen.

Tøv ikke med at kontakte os. Hvis ikke vi kan tilbyde en plads på det aktuelle tidspunkt, kan man blive skrevet på venteliste til den pågældende klasse.

Indmeldelsesblanket til skolen fås ved at aftale et møde inkl. rundvisning på skolen.

Kontakt

Skoleleder: Kristina Engemand

tlf. 98 66 40 91

e-mail: kristina@haubrofriskole.dk

Priser

Skolepenge

Prisoversigt for Friskolen

Familiepris i 12 rater                                                                                                 1145 kr.

Elevbetaling pr. elev i 12 rater                                                                                  105 kr.

Egen andel af busbetaling pr. barn i 11 rater                                                          150 kr.

Forældrene skal selv udrede en del af skolens driftsomkostninger, mens staten dækker resten.

Der er mulighed for at søge delvis friplads gennem staten.

 

Prisoversigt for Røverhulen – skolens SFO

Fuld tid 12 rater pr. år.                                                                                              895 kr.

2 dags pasning i 12 rater pr. år                                                                                 425 kr.

Morgenpasning – uden eftermiddagspasning                                                          425kr.

Eftermiddagsmad indgår i forældrebetalingen til SFO

Feriepasning indgår i den øvrige pasning

 

Prisoversigt for Haubro Børnehus

Haubro Børnehus følger de kommenale takster for pasning i både vuggestue og børnehave.

Der opkræves yderligere 100 kr. pr. måned pr. barn til madordning.

Haubro Børnehus er omfattet af bestemmelserne om kommunalt bevilget søskenderabat og div. Fripladstilskud.

Elevtal

 I forhold til vores værdier, vægter vi den tætte kontakt mellem elever og lærere, hvorfor vi har små klasser på maksimum 20 elever.

Vi har sammenlæsning på flere årgange. Sammenlæsningen betyder, at vores elever tilbydes et mere dynamisk og differentieret undervisning, hvor vi til stadighed har fokus på tid og plads til den enkelte elev.

På Haubro Friskole vil vi altid gerne byde velkommen til nye elever. Vores børn er åbne, imødekommende og rigtige gode til at invitere nye børn med på holdet. Du er altid velkommen til at besøge friskolen, hvor du kan få en rundvisning og opleve vores undervisning.

Er du interesseret i at indmelde dit barn i friskolen, så kontakt os på mail: kristina@haubrofriskole.dk eller ring på 98 66 40 91.