Morgensang

Vores skoledag starter med morgensang i fællessalen kl. 7.45.

Her mødes vi alle til morgensang. Vi synger sange, beder Fader Vor og slutter af med en spændende og levende fortælling.

Med morgensang får vores elever en god start på dagen, hvor også formålene er – at give børnene en opfattelse af at være en del af et fællesskab.
– at videreføre vores kulturelle og historiske sangtradition, samt at give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange, der findes og stadigvæk udgives.
– at øve sig i at give beskeder og optræde i et større forum.
– at dagen starter med en fælles oplevelse, der er tilrettelagt at den ansvarlige lærer. Det være sig en fortælling, et oplæg, en quiz, en aktivitet, elevoptræden mm.

Forældre er altid velkomne til at være med til morgensang.

Fortælling i skoleåret 2018-2019

Fortælling er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte. Fortællinger endvidere en beskrivelse af et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen, at leve sammen og at lære sammen på. Vi vil lære børn at opleve samværet omkring fælles fortællinger, som tilsammen bringer en bevidsthed om historiens forløb og en samlet fortælling om mennesket på jorden.

Vi vil oplive børnene, før vi oplyser dem ved hjælp af den mundtlige sprogkultur, så vi skaber grobund for en frugtbar tilegnelse. Børnene skal opleve glæden ved at lytte og her igennem få mulighed for at styrke deres forståelse af almen menneskelige og etiske spørgsmål. Vi vil “trække elever op, så de aldrig går i stå” (Christen Kold 1866). Fortællingen er en vigtig bestanddel af “faget” morgensamling på friskolen.

Udeskole

                      Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure. Udeskole på Haubro Landsbyskole, Himmerlands Friskole, er bygget op som en egentlig udeskole dag, hver uge året rundt. Vi har valgt at følgende fag danner rammen om udeskole.

Natur og teknik, Historie, Kristendom, Billedkunst/håndværk.

Vi har primært base i bålhytten ved skolen.

Endvidere inddrager vi forskellige eksterne aktører, det være sig arealet rundt om skolen, kirken, forskellige historiske museer mm. Vi ønsker at formidle elevernes oplevelser og viden videre gennem medier mm. Vi vil på enkelte dage også opholde os inden døre, for at opsummere/evaluere, samle teori, lave plancher osv.

Hjertestarter

Vi har fået en hjertestarter og er blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole

Det er vores allesammens ansvar at kunne træde til, hvis vi bliver vidne til et hjertestop. Derfor har vi søgt og fået doneret en hjertestarter fra TrygFonden, og er samtidig blevet en certificeret ”Du kan redde liv”-skole. Som en del af certificeringen underviser vi de større elever på skolen i livreddende førstehjælp. For hvis flere kan yde livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.

Her på skolen uddanner vi vores elever, så de – når de forlader os – har lært livreddende førstehjælp og kan bruge en hjertestarter. Derfor bliver alle elever i de ældste klasser undervist i livreddende førstehjælp hvert skoleår, og udvalgte lærere har været på kursus i livreddende førstehjælp, så de er klar til at undervise eleverne.

Hvert år falder 4.000 personer i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Hvis en lægperson træder til med livreddende førstehjælp, overlever én ud af fem. Hvis ingen træder til, overlever én ud af 20. Så rigtig mange liv kan reddes, hvis flere lærer at træde til med livreddende førstehjælp allerede i folkeskolen.

Vi mener, at det er en vigtig del af børn og unges dannelse, at de bliver rustet til at træde til, hvis de er vidner til et hjertestop, ligesom det er vigtigt, at eleverne lærer om betydningen af at kunne hjælpe hinanden.

Den nye hjertestarter hænger udendørs, så den er tilgængelig hele døgnet. Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, så alle kan se, hvor den hænger, og 1-1-2 kan henvise til den, hvis de modtager alarmopkald om hjertestop i nærheden.

Her på skolen sætter vi fokus på at redde liv

Vi har en hjertestarter, som hænger, så den er tilgængelig hele døgnet. Vi har registreret hjertestarteren på hjertestarter.dk, så den er synlig for alle inkl. det sundhedsfaglige personale hos 1-1-2. 12 medarbejdere på skolen og andre voksne, der ofte færdes på skolen, har været på kursus i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter. Alle elever i de større klasser bliver undervist i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter mindst én time per skoleår. Alle elever på skolen er blevet orienteret om hjertestarterens placering. Vi er en certificeret ”Du kan redde liv”-skole.