Indskolingen

Indskolingen

På Haubro Friskole starter man i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår, barnet fylder 6 år.

Inden skolestart tilbydes barnet en plads i vores før-skolegeruppe. Her samles de børn, der skal gå i klasse sammen, og her lærer de klassekammerater, skolen og lærere godt at kende før den egentlige skolestart.

I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfuldt for deres fremtidige skolegang. Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer.

Vi er i 0. klasse opmærksomme på, at børn lærer forskelligt og fagligt er forskellige steder. Vi forsøger derfor at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

Mellemtrinnet

Mellemtrinnet

Som på alle andre klassetrin er det vigtigste for os, at eleverne er glade for at gå i skole, og at de lærer, det de skal.

Når man går i 4. klasse på Haubro Friskole har man forladt indskolingen. Det man har lært de første år, skal man nu til at bruge på et højere og mere krævende niveau, og timetallet stiger i disse år.

I 5. klasse får eleverne flere nye fag: tysk, natur og teknik, kristendom og historie.

Lærerne vil gøre alt for at få en god skoledag i samarbejde med eleverne via humor, gensidig respekt, differentieret faglig undervisning og fuld opmærksomhed på den enkelte elevs behov.

Engagement og ansvarlighed er et nøglebegreb i dagligdagen.

Udskolingen

Udskolingen

For en elev i 7. til 9. klasse på Haubro Friskole, er det skolens primære mål, at eleven når så højt et fagligt standpunkt som muligt og hver dag møder i skole med stor forventning og glæde. Eleverne får karakterer to gange årligt på disse klassetrin.

Lærerne vil gøre alt for at få en god skoledag sammen med eleverne via humor, gensidig respekt, differentieret faglig undervisning og fuld opmærksomhed på den enkelte elevs behov.

Forholdet til lærerne spiller en central rolle i hverdagen i skolens overbygning.

Engagement og ansvarlighed er et nøglebegreb i dagligdagen.

Med det fællesskab der i alle årene er blevet opbygget mellem elever og lærere, mener vi, at det faglige miljø vil blomstre.
Det er den enkeltes elevs faglige og menneskelige udvikling, der er i højsædet i undervisningen. Vi har erfaring med, at det fører til gode faglige kompetencer.

Eleverne arbejder meget på tværs af klassetrin i disse årgange, da projektorienteret undervisning er en stor del af hverdagen.

Vores mål er at dygtiggøre eleverne til et demokratisk samfundsliv i al almindelighed, hvor selvværd, lysten til at fortsætte med at lære og evnen til at anvende sin lærdom i praksis er vigtige grundpiller – uanset hvilket videre uddannelsesforløb man vælger.

Undervisningen afsluttes i 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve (FSA).