Haubro Børnehus

Vuggestuen 

Vuggestuen Skovhuset har til huse i nye, lækre lokaler i forbindelse med friskolen. Vi har egen indgang og legeplads lige udenfor.

Skovhuset er en dejlig og indbydende vuggestue for børn mellem 0 og 3 år.  Vi lægger vægt på, at børnene hver dag skal føle sig trygge og glade, og det skal være trygt og positivt for forældre at aflevere deres barn.

I Skovhuset ønsker vi at udvikle børnene til at fungere godt socialt. Vi lægger vægt på: tryghed, omsorg, empati, samarbejde og tid til fordybelse. Vi vægter højt, at børnene udvikler en god motorik og bliver fortrolige med at færdes i – og udforske naturen.

Vi arbejder målrettet med de gode overgange, hvad angår såvel opstart i vuggestue og børnehave som indslusning i skolen.

Pædagogerne samarbejder med Sneglehuset og friskolens pasningsordning ”Røverhulen.”

Børnehaven

Børnehaven er en naturinstitution, hvilket betyder, at vi bruger naturen året rundt. Vi er meget ude i naturen i alt slags vejr. Der arbejdes med årets gang i naturen sammen med børnene. Sneglehuset har det grønne flag fra ”De grønne spirer.”

For Børnehaven er det vigtigt, at børnene fra 3-6 år føler sig trygge og glade hver dag. I Sneglehuset ønsker vi at udvikle børnene til at fungere godt socialt. Vi lægger vægt på tryghed, omsorg, empati, samarbejde og tid til fordybelse.

Vi vægter højt, at børnene udvikler en god motorik og bliver fortrolige med at færdes i – og udforske naturen.

Vi arbejder målrettet med de gode overgange, hvad angår både opstart i vuggestuen, børnehaven og indslusning til friskolen.

Læreplan

Skovhuset arbejder vi med den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har blandt andet fokus på hverdagssituationer/rutiner så som at tage overtøj på og af. Vi arbejder med at lære børnene at vente på tur, da de nu skal indgå i et fællesskab, hvor der er ca. 8-9 børn og 2-3 voksne.

Vi har også fokus på leg (både inde og ude), sanglege, motorik, dagligdagens gøremål, gåture hvor vi lærer om naturen, kreativt, dans og musik og meget mere.

Vi laver mange forskellige ting i løbet af året, og vi forsøger at følge årstidernes skiften i alt, vi laver.

Priser

Haubro Børnehus følger de kommunale priser for vuggestue og børnehave.

Vi tilbyder også 30 timers pladser.

Vil du være sikker på at få en plads til dit barn i Haubro Børnehus, er det vigtigt at I opskriver jeres barn, det gøres ved at kontakte os på 2992 4091 eller på vores mail .

Barnet kan opskrives fra de er fødte og har et cpr. nr. Børn, der opskrives i Haubro Børnehus, er automatisk sikret en plads på Friskolen ved skolestart.

“Klik her” for at åbne indmeldingsblanketten

Kost

Der lægges vægt på en sund og alsidig kost i Sneglehuset. Sneglehuset tilbyder hver formiddag børnene rugbrødsmadder med pålæg og frugt.

Forældre er ansvarlige for en god madpakke til frokost hver dag samt en gang om måneden at levere eftermiddagsmad til hele børnehaven.

Hver måned holder Sneglehuset en maddag/smørselv dag. Her skal der ikke medbringes madpakke.

Aktiviteter

Vi laver mange forskellige aktiviteter i løbet af året, og vi følger årstidernes skift i det, vi laver. De fleste aktiviteter er tilbud til børnene, så de kan vælge til eller fra. Nogle aktiviteter er aldersopdelte, nogle er for alle på én gang, hvor andre er mere individuelle. Det er meget vigtigt, at børnene udvikler sig alsidigt og prøver forskellige typer aktiviteter.

Vinterhalvåret byder hver uge på enten svømning eller gymnastik.

Anmeldte/uanmeldte besøg

Vi har hvert andet år et anmeldt tilsyn fra kommunen, som kommer og laver det anmeldte tilsyn, her skal vi udarbejde en rapport og have møde om vores institution. Det er også kommunen, der kommer på uanmeldt tilsyn, her laves der en tilsynsrapport, der beskriver det uanmeldt tilsyn. Tilsynsrapporten hænger i Haubro Børnehus. Den vil også være at se på vores hjemme side hurtigst muligt.

LÆS DEN HER