Børnehuset Haubro

Haubro Børnehus er en privat daginstitution, der hører sammen med Haubro Friskole. Vi har samme ledelse, bestyrelse og et tæt samarbejde i dagligdagen.

få reda på mera

Det er nogle gange ret svært for studerende at arbejde på en kandidatafhandling. De kan være i tvivl om den korrekte præsentation af materialet eller muligheden for utidig fremførelse. Derfor bør de henvende sig til masterarbeit ghostwriting og professionel hjælp fra forfattere. Dette vil hjælpe studerende med at få den rigtige kandidatafhandling, der vil blive afsluttet i overensstemmelse med alle kravene til akademisk skrivning.

Børnehuset er et dagtilbud for børn mellem 0 og 6 år. Vores formål er, at børn og forældre skal føle sig trygge i børnehuset.

Det skal være rart og positivt for forældre at aflevere barnet, og vi vil være lyttende overfor familiers behov, da vi ved, at forældre kender deres eget barn bedst.

Vi er en Grundtvig Kolds institution, hvor vi arbejder ud fra et grundsyn om demokratiske principper, samt vigtigheden af, at vi danner børnene til det demokrati de vokser op i.

I dagligdagen arbejder vi ud fra vores 5 værdiord, som er en bærende del vores samvær med børnene.

Natur

Vores nærmeste nabo er den grønne natur, som vi besøger dagligt. I naturen undersøger vi insekter samler frugt, blade, grene osv. Vi har vores egen lille bondegård, som er fyldt med kaniner, marsvin og høns. Vi arbejder året rundt med temaet fra jord til bord. Vores egne plantekasser er fyldt, her planter, sår og høster vi. I forbindelse med vores legeplads har vi en skov, som vi leger i dagligt.
Vi er medlem af Friluftsrådets Grønne Spirer og har det grønne flag. Vi arbejder årligt med emnerne, der relaterer til kendskab til natur, bæredygtighed eller lignende.

Nuzo – nærmeste udviklingszone

I Haubro Børnehus fokuserer vi på, at det et barn kan med voksenstøtte i dag, kan barnet selvstændigt i morgen.

Vi er optaget af viden om tilknytningsmønstre og at lære børn, at de bliver den bedste udgave af sig selv. Derfor gør vi meget ud af at se det enkelte barns ressource

Neuropædagogik

Neuropædagogik tager udgangspunkt i at hjerne, krop og omgivelser skal hænge sammen. Vi vægter, at børnene skal blive følelsesmæssige kompetente.  Det gør vi ved, at vi som voksne går forrest, støtter og guider børnene i hverdagen.

Vi tilrettelægger vores hverdag med et neuropædagogisk sigte. Hvilket blandt andet betyder, at vi arbejder med at gøre dagens program overskueligt og genkendeligt og at der er indlagt en daglig hvilestund, hvor hvert barn kommer helt i ro. Vi er opmærksomme på, at børn ikke skal presses ud over det, de kan. Vi vil gerne have, at børnene udvikler et godt selvværd, da det kan styrke dem i deres videre liv

Nysgerrighed

Haubro Børnehus vil gerne være medskabende til at danne nysgerrige børn, der har lyst til at opleve verden og lære nyt. Det gør vi ved at udforske og gå på opdagelse i naturen, lave eksperimenter, lave mad, arbejde med forskellige materialer mm.

Nærvær

Vi er optaget af at børn hver dag skal kunne mærke, at vi voksne vil dem. Og at børnene også vil hinanden.

Haubro Børnehus skal være et sted, hvor børnene godt kan lide at være.

Dagligt arbejder vi med fokus på nærvær og børns tilknytningsmønstre. Derfor prioriterer vi også vigtigheden af at være nok voksne til at se alle børn. Hos Haubro Børnehus er der høj normering

Forældresamarbejde

Forældre kender deres børn bedst, og da vi tilbringer mange timer sammen med jeres børn, vil vi gerne, at vi har et godt og tæt samarbejde omkring jeres barn/børn. Vi vægter, at vi ved hvad der foregår i jeres barns liv, så vi kan støtte dem bedst muligt og skabe en god hverdag for jeres barn.

Læreplan

Børnehuset arbejder  med den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har blandt andet fokus på hverdagssituationer/rutiner så som at tage overtøj på og af. Vi arbejder med at lære børnene at vente på tur, da de nu skal indgå i et fællesskab, hvor der er ca. 8-9 børn og 2-3 voksne.

Vi har også fokus på leg (både inde og ude), sanglege, motorik, dagligdagens gøremål, gåture hvor vi lærer om naturen, kreativt, dans og musik og meget mere.

Vi laver mange forskellige ting i løbet af året, og vi forsøger at følge årstidernes skiften i alt, vi laver.

Du kan hær læse vores læreplaner for både vuggestuen og børnehaven

Pædagogiske Læreplaner

Vuggestuen 2023l

Priser

Haubro Børnehus følger de kommunale priser for vuggestue og børnehave.

Vi tilbyder også 30 timers pladser.

Vil du være sikker på at få en plads til dit barn i Haubro Børnehus, er det vigtigt at I opskriver jeres barn, det gøres ved at kontakte os på 2992 4091 eller på vores mail .

Barnet kan opskrives fra de er fødte og har et cpr. nr. Børn, der opskrives i Haubro Børnehus, er automatisk sikret en plads på Friskolen ved skolestart.

“Klik her” for at åbne indmeldingsblanketten

Kost

Der lægges vægt på en sund og alsidig kost i Børnehuset. Børnehuset tilbyder hver formiddag børnene rugbrødsmadder med pålæg og frugt.

Forældre er ansvarlige for en god madpakke til frokost hver dag samt en gang om måneden at levere eftermiddagsmad til hele børnehaven.

Hver måned holder Børnehuset en maddag/smørselv dag. Her skal der ikke medbringes madpakke.

Aktiviteter

Vi laver mange forskellige aktiviteter i løbet af året, og vi følger årstidernes skift i det, vi laver. De fleste aktiviteter er tilbud til børnene, så de kan vælge til eller fra. Nogle aktiviteter er aldersopdelte, nogle er for alle på én gang, hvor andre er mere individuelle. Det er meget vigtigt, at børnene udvikler sig alsidigt og prøver forskellige typer aktiviteter.

Vinterhalvåret byder hver uge på enten svømning eller gymnastik.

Anmeldte/uanmeldte besøg

Vi har hvert andet år et anmeldt tilsyn fra kommunen, som kommer og laver det anmeldte tilsyn, her skal vi udarbejde en rapport og have møde om vores institution. Det er også kommunen, der kommer på uanmeldt tilsyn, her laves der en tilsynsrapport, der beskriver det uanmeldt tilsyn. Tilsynsrapporten hænger i Haubro Børnehus. Den vil også være at se på vores hjemme side hurtigst muligt.

LÆS DEN HER