Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter der pr. 19.08.21 er offentlig tilgængelig

Vedtægter for Haubro Friskole og Børnehus 

Forretningsorden

Forretningsorden

Antimobbepolitik

Digitale og sociale medier

Her finder du vores

princip for digital læring

Naturligtvis vill jag tro att nära människor är redo att acceptera oss som vi är: med alla våra brister, extra öron och lån. Men det händer i de sällsynta fallen, vilket med officiell sida framgång kan kallas undantag. Men ömsesidig irritation med en gemensam nära levande oundvikligen. Därför är träningscentret “kön.RF “Jag bestämde mig för att spendera undersökningen bland mina besökare för att ta reda på vilken typ av dåliga vanor av sina partner orsakar oförändrad irritation. Resultaten förväntades, men inte uppmuntrande.