Vedtægter

Her kan du læse vores vedtægter der pr. 19.08.21 er offentlig tilgængelig

Vedtægter for Haubro Friskole og Børnehus 

Forretningsorden

Forretningsorden

Antimobbepolitik

Digitale og sociale medier

Her finder du vores

princip for digital læring