Vedtægter

 

 

§1 af skolens vedtægter lyder som følgende:

 

Hjemsted og formål

§ 1      Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole er en selvejende uafhængig institution med hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Friskolen har CVR-nummer 52583519

Skolen er en sammenslutning af Haubro Friskole, som er oprettet 1898 og Søttrup Friskole der er oprettet i 1889. Sammenslutningen fandt sted den 1. august 1989, fra hvilken dato skolen bærer navnet Haubro Søttrup Friskole. Den 5. november 2010 skiftede skolen navn til Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole.

           Stk. 2

           Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

           Stk. 3

           Skolens formål er i øvrigt at drive en grundtvig-koldsk friskole, hvor forældrekredsens ønsker i videst muligt omfang tilgodeses, og hvor det tilstræbes at skabe et fællesskab, der bygger på gensidig respekt og tillid.

 

 

Skolens vedtægter kan læses i helhed ved at klikke her: Skolens vedtægter

 

 

 

 

Vedtagelsen af skolens vedtægter er fra d. 10. april  2019 

Skolens vedtægter er tilgængelige på denne hjemmeside 16. august 2016

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset