Værdigrundlag

Haubro Friskoles værdigrundlag

Haubro Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, som blev grundlagt i 1898.

På en grundtvig-koldsk friskole er det en tradition, at dagligdagen begynder med morgensang, Fader Vor og fortælling.

På Haubro Friskole vil vi gerne skabe et harmonsk og trygt sted for alle børn fra vuggestue til 9. klasse. Her skal alle have respekt og forståelse for hinanden – både børn og voksne.

Vi har fokus på hver enkelt elev udfordres på det faglige og sociale plan. Vi vægter det praktiske – musiske højt som led i elevens dannelse. Vores tilgang til skolens aktiviteter er seriøs, nutidig og interessant.

Her opbygges et læringsmiljø, hvor fordybelse, fantasi, fysisk udfoldelse og inspiration er nøglebegreber for elevernes trivsel og læring.

Vores erfaring er, at glade børn lærer bedst. Derfor er vi sikre på, at dagligdagens nærhed, fællesskab og læringsmiljø er en vigtig forudsætning elevens udvikling.

Vores børn skal gå glade i skole - og glade hjem efter en god skoledag.

Skolen lægger vægt på

 • Små klasser
 • Høj faglighed i alle fag
 • Sang, musik og kreativitet
 • Levende fortælling
 • Frihed til forskellighed
 • Medansvar for fællesskabet
 • Respekt for hinanden og hinandens ejendele
 • Accept af hinandens forskelligheder
 • Tryghed, nærvær og trivsel
 • Inspiration og engagement
 • Sociale kompetencer
 • Kvalitet og rummelighed på inklusionsområdet

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset