Skolens forventninger

  1. At eleven møder til tiden, veludhvilet, velforberedt og undervisningsparat. Det vil sige, at barnet har udsovet, har haft en rolig morgen, har fået morgenmad samt medbringer madpakke.

  2. At eleven har lært at tage hensyn til andre. Respekterer og anerkender de andre elever, lærere, pædagoger og øvrigt personale.

  3. At forældre er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen samt er parate til at vurdere en sag fra to sider.

  4. At forældre dagligt kigger i skoletasken og føler et medansvar for penalhus, lektier og idrætstøj. Samt at forældre orientere sig om skolens hverdag via nyhedsinformationer på mails mm.

  5. Det forventes, at eleven er passende påklædt efter vejrliget; herunder også udstyret med cykellygter og reflekser i den mørke årstid.

  6. Forældrene forventes at støtte barnets læring så godt man kan.

  7. At skolen respekteres som arbejdsplads for både elever og lærere, og at skolen gives en høj prioritet i barnets tilværelse.

  8. At forældre føler ansvar for børnene vedrørende seksualoplysning, rygning, alkohol og øvrige rusmidler samt i det hele taget føler ansvar for elevens adfærd.

  9. Hvis eleven er syg, eller af andre årsager fraværende, bedes dette meddelt skolen.

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset