Trafikpolitik

 

Vi har på Friskolen, udarbejdet en trafikpolitik til gavn for elever, forældre og ansatte. Denne skal være medvirkende til at forbygge og undgå trafikulykker på skolevejen og på skoleekskursioner.

 

Formidling af skolens trafikpolitik:

Eleverne oplyses jævnligt om vores trafikpolitik.

Politikken omfatter:

Ankomst til skolen

Elev

 • De elever, som cykler i skole, skal benytte indgangen fra Gamborgvej. Cyklerne skal parkeres i cykelskuret ved Røverhulen.
 • De elever, som går i skole, skal gå ind ad indgangen fra Gamborgvej.
 • De forældre, der bringer deres børn til skole/SFO i bil, skal standse/parkere ved Gamborgvej, da denne er mindst trafikeret.

Ansat

 • På gåben og cykel benyttes indgangen fra Gamborgvej.
 • I bil parkeres der på grusareal ved Vadgårdvej.

Besøgende

 • På gåben og cykel benyttes indgangen fra Gamborgvej.
 • I bil parkeres der på grusareal ved Vadgårdvej.


På vejen

Når vi har elever med på vejene overholder vi ud over gældende fart- og færdselsregler følgende lokalt besluttede regler:

 • Efter solnedgang benytter vi refleksveste.
 • Vi tillader kun elever at forlade skolens grund uden en ansat, hvis forældre har givet skriftlig tilladelse dertil.

Cykel

 • På cykelture bruger hver elev og lærer benytter cykelhjelm og refleksvest.
 • Vi opfordrer elever og forældre gennem vores nyhedsbrev ”Skolenyt” til at huske cykellygter og reflekser i vinterhalvåret.

Bil

 • Vi kører kun med elever, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse.
 • Et barn pr. sæde i sele. Kun 3 elever på bagsæde, hvis bilen har 3 stk. trepunktsseler på bagsæde. Elever i 0. til 2. klasse må ikke sidde på forsædet.

Bus

 • Et barn pr. sæde. Hvis der er seler i bussen skal eleverne benytte disse.

I vores undervisning inddrager vi trafiksikkerhed gennem hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse.

Frikvarter og SFO

 • Det er det tilladt at benytte egen cykel og cykelhjelm på skolens grund.

Rollemodeller og samarbejde

Gennem vores kontakt med forældrene knytter vi et tæt samarbejde om hver enkelt elev, hvor også trafikpolitikken kan være mere eller mindre aktuel.

Som skole hjælper vi til en hver tid vores elever med at skabe de bedste rammer for en sikker skolevej.

Vi forventer, at alle voksne omkring børn tager deres opgave alvorligt og viser sig som gode rollemodeller – både gennem livet – og gennem trafikken.

Friskolens arbejde med trafiksikkerhed består i en lang række forskellige initiativer i samarbejde og i forhold til elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder samt Rådet for Større Færdselssikkerhed, der leverer undervisningsmateriale til skolen.

Trafikpolitikken gennemgås og evalueres mindst en gang årligt.

 

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset