Digitale- og socialemedierpolitik

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskoles politik for brug af digitale medier

Baggrund

Udgangspunktet for denne lokale politik er, at brugen af alle de forskellige elektroniske medier, som skolens elever benytter i og udenfor skoletid, er en naturlig del af skolelivet og hverdagslivet for vores elever.

Ønsket med denne politik er en fornuftig og naturlig adfærd i brugen af digitale medier og internet.

Elever på skolen skal lære kritisk brug af nettet og samtidig også behandle andre ordentligt i den digitale verden. Dette gælder både på hjemmesider, blogs, e-mails, SMS og sociale medier.

 

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskoles Politik for brug af digitale medier gælder altid ved brug af digitale medier og internet og er gældende for al undervisning og læring i den samlede skole- og SFO-tid.

 

Beskrivelse

Eleverne skal til enhver tid rette sig efter lærerens anvisning omkring hensigtsmæssig brug af digitale medier i skole og SFO.

Alle digitale enheder er og bruges først og fremmest som læringsværktøjer.

Forældre, lærere og pædagoger på Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskole har et fælles ansvar for at lære børnene en fornuftig og naturlig adfærd i brugen af digitale medier og internet.

Elever, forældre og skole har en fortsat dialog om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt på diverse digitale medier.

På alle årgange undervises der i fornuftig og hensigtsmæssig brug af digitale medier og internet.

Pornografisk, voldspræget og krænkende indhold er altid uacceptabelt. Skolen forbeholder sig altid ret til at fjerne etisk uforsvarligt indhold på skolens tablets eller computere.

Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er et fast punkt på klassernes forældremøde hvert år.

 

Skolens forventninger til forældre

Det forventes at forældre følger med i barnets brug af digitale medier og jævnligt taler med deres barn om fornuftig brug af internet og mobiltelefon.

Det forventes at forældre holder sig orienteret om barnets brug af digitale medier i skolen og i klassen.

 

Haubro Landsbyskole – Himmerlands Friskoles pædagogiske strategi for digitale medier og internet

En gang om året – ved skolestart, og hvis der opstår problemer i løbet af skoleåret i en klasse tager klasselæreren en samtale på klassen med fokus på følgende punkter:

 • at overholde aftaler og regler for brugen

 • hvordan man kommunikerer med og om hinanden

 • hvad man må dele, og hvad man ikke må

 • Etablering af klasseregler for digital adfærd blandt eleverne. Klassens regler vil blive opdateret i takt med at eleverne bliver ældre og de sociale/digitale medier ændres

 • For mellemtrinnet og udskolingens vedkommende bliver der ca. hver andet år afholdt foredrag for elever og forældre i samarbejde med Ungeteam Vesthimmerland om sociale medier

  Eleverne skal som noget naturligt spørge voksne til råds, når de er i tvivl.

  Skolen står for de grundlæggende færdigheder i brugen af de elektroniske medier i den faglige undervisning, og samtidig påtager skolen sig ansvar for at vejlede og undervise i sund netadfærd.

  Skolens formål med den pædagogiske strategi

  At eleverne bliver bekendt med og respekterer de aftaler og regler, der er i forbindelse med brug af de digitale medier. De forstår de generelle regler for socialt samvær. De er bevidste om, hvad man må og ikke må, og de henvender sig trygt til voksne, hvis de selv eller andre overskrider grænser.

  Eleverne i de ældste klasser er som udgangspunkt bevidste om og selv ansvarlige for at overholde de indgåede aftaler og regler om, hvad der må deles, down- eller uploades. Eleverne har viden om, hvad der er ulovligt og/eller uetisk. Elevernes brug af de elektroniske medier er således tillidsfuldt baseret på deres egen dømmekraft og sunde fornuft.

Skolen fastholder dialogen med eleverne om sund adfærd i forhold til de digitale medier. De digitale medier vil være en naturlig og integreret del af undervisningen og gennem brugen af disse sikres en åben dialog om, hvad fornuftig brug af internettet er.

 

Brug af digitale medier i undervisningen

i undervisningen bruger vi periodisk både IPads/tablet, PC. De forskellige hardware tages i brug efter aftale med den pågældende lærer.

Vi har adgang til flere forskellige undervisningsportaler, derfor er hardware også en nødvendighed for undervisningen.

Skolen har et klassesæt af PC/IPad der kan reserveres. Fra 4. klassetrin skal eleven selv kan medbringe brugbart hardware efter behov.

I undervisningen er det ikke tilladt for eleven at være på sociale medier eks. Facebook, Snapchat, Instagram og lign. Skulle en elev ikke overholde dette, vil eleven få en påtale derom og elevens forældre kontaktes vedr. problemstillingen.

Elevens smartphone etc. kan så afhentes hos ledelsen efter sidste undervisningslektion.

Vi har mobiltelefoner med på lejrskoleophold, men har kun en "mobiltime" hver eftermiddag, da vi på lejrskolen vægter fællesskabet på turen i ekstra stor grad.

 

Brug af digitale medier i pauser mm. på skolen

Det er tilladt at bruge sine muligheder for de digitale/sociale medier i pauser mm. På skolen. Men dette skal være i overensstemmelse med de aftalte regler, der er lavet i klasserne, samt indenfor skolens generelle regler om gode klassekammerat og mobbefri skole.

I hverdagens pauser skal alle elever være udenfor i skolegården, så brugen af smartphone mm. er på eget ansvar i naturen.

 

Evt. skader på hardware forsaget af uheldig adfærd

Vi har altid fokus på ærlighed blandt elever, opstår der en skade på elevernes eller på en af skolens ting, tager vi en ligeværdig snak med eleven om skadens omfang.

Elevens medbragte produkter er dækket af elevens/familiens egen indboforsikring, og skader på produkter forvoldt af elev dækkes af familiens ulykkesforsikring.

Skolen er behjælpelig med at skabe kontakt mellem involverede familier ved eventuelle skader.

 

Kontakt os

Haubro Friskole
Vadgårdvej 4
9600 Aars

Skoleleder:  Kristina Engemand
Mail: kristina@haubrofriskole.dk
Tlf.: 98 66 40 91

Hjertestarter

Badge

Facebook

Følg med i vores seneste arrangementer og nyheder på Facebook via nedestående link.

Sneglehuset