Fagplan for faget kristendom

Slutmål

Kristendommen og i det hele taget religion har en stor betydning for det samfund, vi har i dag. Kristendommens og andre religionernes indflydelse på almindelige folks daglige liv, hvad enten man er troende eller ej, er markant.

Det er derfor vigtigt, at børnene lærer om dels om religionernes betydning, dels deres opståen, udbredelse og betydning som magtfaktor gennem historien og som kulturdannende faktor

Der ud over er det en vigtig del af den almene kulturelle dannelse, at man kender sin historie/sit lands historie, hvor under kristendommen er en vigtig brik. Når man ser f. eks. film eller læser bøger, er det ofte stof fra det bibelske univers, der ligger bagved. Dette gælder i høj grad også børne- og ungefilm. Forståelsen for kunst og kultur, og dermed muligheden for at agere som borger i samfundet er dermed tæt forbundet med viden om religioners/kristendommens billeder, historier og myter.

Delmål for bh. kl. til og med 3. kl.

Fortællingerne er både en del af morgensang og indgår også som fordybelsesprojekter i andre sammenhænge. Kristendomsfaget en desuden en del af den fagrække som indgår i udeskole.

Fortællinger fra biblen – det gamle testamente

 • Skabelsesberetninger
 • Patriarkfortællinger
 • Josef og hans brødre
 • Udvandringen fra Ægypten
 • Kong Saul, Kong David
 • Dommertiden
 • Udvalgte historier fra resten, f.eks. Daniel i løvekulen, Jonas i hvalfiskens bug o.s.v.
 • Udvalgte beretninger fra det ny testamente i forbindelse med højtider som jul, påske og pinse.
 • Kendskab til kirken i lokalområdet.

Delmål for 4., 5. og 6. kl.

Faget vil være en blanding af fortælling fra læreren, børnenes fortælling af huskede historier, læsning undervisningsmaterialer og i biblen, herunder træning i at kunne finde rundt i biblen.

 • Fortællinger fra NT
 • Fortællinger fra GT
 • Kendskab til Jesus som historisk og religiøs person
 • Kendskab til Jesu lignelser
 • Lidelseshistorien
 • Julens myter og historier, herunder sammenhængen med profetierne i GT og Kong David.
 • Symbolbetydning som fisk, lys, brød o.s.v.
 • Skabelsesberetninger
 • Den tidlige kristendom
 • Reformationen og Luther

Samtaler om eksistentielle spørgsmål: hvor kommer vi fra – hvor skal vi hen når vi dør – hvad er meningen med det hele o.s.v.

Delmål 7. og 8. og 9. kl.

Faget vil være en blanding af fortælling af læreren, visuelle og skriftlige oplæg til samtale og diskussion. Børnene skal kunne forholde sig perspektiverende og reflekterende til emnerne.

Faget indgår sammen med historie, samfundsfag og filosofi i faget ”kulturfag”, som ligger i udskolingen. Faget indgår også til en vis grad i den årlige projektopgave.

 • Kendskab til andre religioner: Buddhisme, hinduisme, islam, jødedom
 • Kendskab til andre kristne retninger f. eks. katolicisme
 • Kristendommens start og udbredelse
 • Kristendommen og Danmark
 • Filosofiens historie fra den spæde start omkring 6oo f.v.t.
 • Store filosofiske tænkere som f. eks. Kirkegård, Løgstrup…
 • Nye religiøse bevægelser
 • Naturfolks religion, f.eks. nordamerikanske indianere, inuitter, aborigians…
 • Skabelsesberetninger