Fagplan for faget historie

Faget mål:

Forståelsen for fortid, nutid og fremtid er det, der knytter os sammen kulturelt og historisk. Forståelsen for dette er grundlaget for fællesskabet og et vigtigt redskab til at interagere med andre på en ligeværdig vis samt at være medspillere i et demokratisk samfund.

Historie vil udover de fastlagte timer indgå i morgenfortælling, tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen vil give mulighed for overblik og fordybelse i historiske temaer og bygge på elevernes evne til indlevelse.

I udskolingen fra 7.-9. klasse er historieundervisningen integreret i kulturfaget sammen med religion/kristendom og samfundsfag. Kulturfagets elementer indgår også i udskolingens projektforløb.

Vi ønsker, at eleverne gennem historieundervisningen udvikler:

 • Evnen til at forstå sig selv som en del af samfundet, som man både påvirkes af og kan påvirke
 • Evnen til at placere eget og andres hverdagsliv i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Lyst og evne til at udvikle personlige værdigrundlag
 • Evnen til at analysere, tolke og vurdere samfundsforhold og konflikter
 • Lyst og evnen til at videreformidle personlige holdninger og historiske fortællinger
 • Evnen til at se sig selv som historie skabte og historie skabende
 • Indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne
 • Indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold
 • Forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødet med andre kulturer

Delmål historie 6. klasse

Kendskab til:

 • Begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage sagn og historiske personligheder
 • Familie, slægt og fællesskaber
 • Tidstavle
 • Begreberne fortid, nutid og fremtid
 • At fremstille modeller og efterligninger af historiske genstande
 • Karakteristiske spor og begivenheder i lokalområdet
 • Begivenheder der knytter sig til Danmarks og Nordens grænser
 • Kende til kulturmøder (under opdagelsesrejser og erobringstogter)
 • Livet på landet og i byer i fællesskaber og i samfundet som helhed

Slutmål historie 9. klasse

Undervisningen skal lede frem at eleven evner at:

 • Trække paralleller mellem historiske perioder i Norden, Europa og den øvrige verden
 • Kende til begreberne magt og ret i historiske sammenhænge
 • Placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område
 • Kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk
 • Forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder
 • Kende til udvikling og forandring i Danmark
 • Sammenhænge mellem historiske perioder, historiske personligheder og deres betydning
 • Give eksempler på indvandring og udvandring
 • Kende til de forskellige styreformer gennem tiderne
 • Være opmærksomme på kildekritik
 • Etablere historiske scenarier i form af drama, rollespil, udstilling og projekt
 • Udtrykke egne holdninger til historiske begivenheder og deltage i samtale herom
 • Kunne fortælle om udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie i relation til kongemagt, kirke, landbrug og industri