Fagplan for faget fysik/kemi

Formål

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at give eleverne kompetencer inden for områderne undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Samtidig skal eleverne forberedes til den fælles naturfaglige prøve og den skriftlige udtrækningsprøve.

Faglige emner

I fysik/kemi undervisningen skal eleverne i de tre år de har fysik/kemi igennem 5 hovedemner:

 • Stof og stofkredsløb
 • Partikler, bølger og stråling
 • Energiomsætning
 • Jorden og universet
 • Produktion og teknologi

Delmål for 7.-9. klasse

Undersøgelse

 • Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på undersøgelsesmetoder, validering af resultater, konklusion og generalisering.
 • Stof og stofkredsløb fokuserer på undersøgelser af grundstoffer, kemiske reaktioner og processer i centrale stofkredsløb.
 • Partikler, bølger og stråling fokuserer på undersøgelser af lydbølger, farver, elektromagnetisk stråling og atomare processer.
 • Energiomsætning fokuserer på undersøgelser af energiomsætninger, transport og lagring af energi.
 • Jorden og Universet fokuserer på undersøgelser af fysiske fænomener, atmosfæren og Jordens ressourcer.
 • Produktion og teknologi fokuserer på undersøgelser af udnyttelsen af råstoffer, produktionsmetoder samt teknologier vedrørende elektronisk og digital styring.

Modellering

 • Modellering i naturfag er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på, at eleverne kritisk kan udvælge og udvikle modeller til forklaring af naturfaglige forhold.
 • Stof og stofkredsløb fokuserer på anvendelsen af grundstoffernes periodesystem, om kemiske repræsentationer og på modeller af naturlige stofkredsløb.
 • Partikler, bølger og stråling fokuserer på atommodeller og modeller for atomkerneprocesser og ioniserende stråling.
 • Energiomsætning fokuserer på visualiseringer af energiomsætninger, modeller for elektriske kredsløb, samt modellering af energikæder.
 • Jorden og universet fokuserer på modeller af jordens systemer, solsystemet og universet.
 • Produktion og teknologi fokuserer på modeller af tekniske anlæg og processer, samt modellering af tekniske løsninger.

Perspektivering

 • Perspektivering i naturfag er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på at relatere forhold i omverdenen til den tilegnede naturfaglige viden, og på hvordan naturfaglig viden er blevet til.
 • Stof og stofkredsløb fokuserer på anvendelsen af materialer og kemikalier, forbrændings- og respirations- processer samt forurening.
 • Partikler, bølger og stråling fokuserer på anvendelsen af lyd og lys, naturlig og menneskeskabt stråling samt kernekraft.
 • Energiomsætning fokuserer på energiomsætninger i hverdagen og i samfundet samt udviklingen i samfundets energibehov.
 • Jorden og universet fokuserer på fysiske og kemiske forhold, der har betydning for livsbetingelser og levevilkår på jorden samt udviklingen i forståelsen af jordens og universets opbygning.
 • Produktion og teknologi fokuserer på teknologihistorie og -udvikling, produktionsprocesser og teknologiers bæredygtighed.

Kommunikation

 • Formidling fokuserer på egnede metoder til formidling og vurdering af naturfaglige forhold.
 • Argumentation fokuserer på formuleringen og vurderingen af naturfaglige begrundelser og påstande.
 • Ordkendskab fokuserer på brugen af fagsprog i arbejdet med og formidling af naturfagene.
 • Faglig læsning og skrivning fokuserer på tilegnelsen af naturfaglig viden gennem læsning og skrivning.

http://www.emu.dk/sites/default/files/Fysik-kemi%20læseplan.pdf